Logeerhuis VerBliëfriëk is bedoeld voor volwassenen die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld als de mantelzorg vakantie heeft, overvraagd wordt of als er geen mantelzorg is en er een acute situatie optr...
Lees meer
Tollensstraat 45
5921CB Venlo