Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt, aan de afdeling SLW en aan de Adviesraad Sociaal Domein, die op zijn beurt het College van Burgemeester en Wetho...
Lees meer

Berichten