Uitleg Blerickse Zomer Weken


Door corona kon PlayDay helaas in 2020 helaas niet doorgaan. Daarop is besloten om Playday een individueel karakter te geven door een Zomer Doe Boek te maken. Hierdoor ontstond een samenwerking tussen Stichting Samen Sterk, Jeugdbeweging St. Hubertus Blerick, het digitale dorpsplein www.utdorp.nl, KanDoen Blerick, jongerencentrum Jacx, Bewonersgroep Molenbossen, Kunstencentrum Venlo en Incluzio Sociale Basis. Dit heeft geresulteerd in een fantastisch Blericks Zomer Doe Boek. Een boek met 88 pagina’s vol met opdrachten, speurtochten door diverse wijken, puzzels, recepten, spelletjes enz. Dit boek is gratis uitgedeeld aan alle 2500 basisschool kinderen in Blerick, Boekend en Hout-Blerick via de basisscholen. Ook waren er ophaal momenten op verschillende plekken in de wijk voor kinderen die wel in Blerick wonen maar niet in Blerick op school zaten. Aansluitend op het Blericks Zomer Doe Boek heeft in de zomervakantie iedere week een Zomer Doe Toer plaatsgevonden, waarbij betrokken partijen van het Zomer Doe Boek de wijk introkken met een leuke jeugdactiviteit om kennis te maken met de wijk en de wijk kennis te laten maken met de betrokken partners

Hoe nu verder?

Het Zomer doe boek is super ontvangen van kinderen tot wethouder, en er staat nu een mooie samenwerking met enkele partijen in Blerick e.o. die zich bezighouden met jeugdactiviteiten. Maar hoe nu verder? De huidige organisatie wil het project verder uitbreiden en nog meer partijen erbij betrekken. Het idee is om de Blerickse Zomer Weken in 3 onderdelen te verdelen: 

  1. Doe Boek
  2. Doe dagen
  3. Doe Toer

Het thema voor Blerickse zomerweken 2021 is Feest!! Denk hierbij aan Pasen, Halloween, Suikerfeest, nieuwjaar e.d.

Doe Boek:

Er zal weer een geweldig Doe Boek komen voor alle basisschool kinderen in Blerick Boekend en Hout-Blerick. 

Doe Dagen: 

In de zomervakantie van 2021 zullen er op 6 verschillende dagen in 6 verschillende wijken een leuke doe dag georganiseerd worden voor alle kinderen uit Blerick, Boekend en Hout-Blerick. 

Doe Toer:

De werkgroep die aan de slag gaat met de Doe Toer zal 1 week voorafgaande aan de Doe Dag naar de betreffende wijk gaan om de Doe Dag op een leuke manier aan te kondigen en te promoten.