BZW wint eerste prijs van Onze Buurt


Fantastisch nieuws!! Blerickse Zomer Weken wint de eerste prijs van Onze Buurt 2020 met het Zomer Doe Boek.

Onze Buurt bevordert de leefbaarheid in wijken en dorpen. Ze vinden het belangrijk dat mensen in wijken samen werken aan de verfraaiing van de omgeving en onderlinge contacten opzoeken. Daarom wordt er jaarlijks vanuit Onze Buurt een stevig startkapitaal via een wedstrijd uitgekeerd aan het beste buurtplan.

Dit jaar heeft het Zomer Doe Boek uit Blerick gewonnen. Het boek kwam tot stand in een spontane samenwerking van organisaties en werd in alle wijken verdeeld onder de jeugd, als Corona-proof alternatief voor het zomerkamp van JHB en PlayDay. De jury van Onze Buurt vindt het plan origineel, een toonbeeld van flexibiliteit en gemeenschapszin. Het is ook goed navolgbaar voor andere wijken. De projectgroep in Blerick krijgt € 20.000, waarmee ook in de komende 2 zomers de wijken aan elkaar geknoopt kunnen worden met activiteiten.

De winnaars toonden zich zeer verrast. “We zijn pas zo kort samen bezig, we hadden niet gedacht te kunnen winnen van projecten die al zo ver en zo professioneel zijn. Deze vreemde zomer heeft zo toch iets heel moois. We zijn blij dat we het volgend jaar voort kunnen zetten”, zei Anita Roulaux, een van de oprichters van het project. De groep is inmiddels uitgebreid met andere clubs, verenigingen en organisaties, zoals JHB, Stichting Samen Sterk, Kunstencentrum Venlo, Utdorp en Incluzio Sociale Basis.