Locaties

Bekijk hier de ontmoetingsplekken.

Gekozen filters
    Logeerhuis VerBliëfriëk is bedoeld voor volwassenen die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld als de mantelzorg vakantie heeft, overvraagd wordt of als er geen mantelzorg is en er een acute situatie optreedt.
    Het gemeenschapshuis Muspelheim in Venlo-Blerick wordt geëxploiteerd door de Stichting Jeugdwerk St. Johannes de Doper. In 1978 hebben wij mede met overheidssteun en bijdragen van diverse fondsen het Muspelheim laten bouwen en in 2001 heeft er een grondige renovatie met kleine uitbreiding(de derde) plaatsgevonden.
    Hus van de wijk in de vossener Basis school natuurlijk Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur