Maatschappij of initiatieven

Gekozen filters
  Een buurtcirkel kan veel betekenis hebben bijvoorbeeld als je op jezelf woont, of wilt wonen en je kent niet veel mensen in jouw omgeving...
  Vrijwilligerszorg Venlo Wat doet vrijwilligerszorg Venlo?Vrijwilligerszorg Venlo is onderdeel van Proteion Welzijn en heeft aandacht voor...
  Wat doen wij ? Mensen helpen die het even niet meer zien zitten, door een oplossing te zoeken, om ze een klein beetje te ontlasten met de...
  Inwoners, organisaties en bedrijven in je gemeente verbinden zodat ze meer dingen samen ondernemen? Wij bieden je de allerbeste oplossing!
  Deze groep bevat alle buurtverbinders van Blerick. De groep is bedoeld om de buurtverbinders te verbinden.
  Wil je de Nederlandse taal beter leren lezen, spreken en schrijven? Wil je beter leren rekenen of omgaan met de computer? Taalhuis Venlo ...
  Tussen gezond zijn en je goed voelen, zit soms een wereld van verschil. Ongeveer de helft van alle Nederlanders geeft aan zich eenzaam te...