Sorteren op:
Mantelzorgondersteuning wordt sinds 1 april 2020 uitgevoerd door Incluzio Sociale Basis. Het Team Mantelzorg Venlo werkt met één mantelzo...
Hulp bij emotionele problemen. Healing sessie. Rouwverwerking. Inzicht krijgen in overledenen door middel van kaarten. Spirituele wandeling.
Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt, aan de afdeling SLW en a...