Mantelzorgondersteuning wordt sinds 1 april 2020 uitgevoerd door Incluzio Sociale Basis. Het steunpunt Mantelzorg Venlo werkt met één man...
Een buurtcirkel kan veel betekenis hebben bijvoorbeeld als je op jezelf woont, of wilt wonen en je kent niet veel mensen in jouw omgeving...
Logeerhuis VerBliëfriëk is bedoeld voor volwassenen die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen.
(on)Bewust vasthouden van emoties geeft spanningen en deze komen in je lichaam vast te zitten. Men voelt zich gespannen, heeft pijn, krij...
Stannah zet zich in voor de onafhankelijkheid van mensen met mobiliteitsproblemen. Dit doen zij met diensten die gericht zijn op wooncomf...
Harmonie St. Caecilia Blerick, opgericht in 1907 is een muziekvereniging uitkomend in de 1e divisie met 75 musicerende leden en is in 200...
Een samenwerkingsverband van diverse organisaties in Venlo die zich inzetten om Eenzaamheid bespreekbaar te maken.
Fort Museum Venlo, centrum voor Archeologie, cultuur- en natuurhistorie aan de garnizoenweg 23 te Venlo-Blerick is van woensdag tot en m...
Fitness alleen voor vrouwen.
Wij houden rekening met de culturele en religieuze wensen van individuele hulpbehoevenden.Welke zorg u ook nodig heeft Zorg Plaza staat v...