Gids

Bekijk hier alle pagina's.

Gekozen filters
  Vrijwilligerszorg Venlo Wat doet vrijwilligerszorg Venlo?Vrijwilligerszorg Venlo is onderdeel van Proteion Welzijn en heeft aandacht voor...
  Mantelzorgondersteuning wordt sinds 1 april 2020 uitgevoerd door Incluzio Sociale Basis. Het steunpunt Mantelzorg Venlo werkt met één man...
  Een buurtcirkel kan veel betekenis hebben bijvoorbeeld als je op jezelf woont, of wilt wonen en je kent niet veel mensen in jouw omgeving...
  Wat doen wij ? Mensen helpen die het even niet meer zien zitten, door een oplossing te zoeken, om ze een klein beetje te ontlasten met de...
  Bewonersondersteuners ondersteunen bewoners en bewonersgroepen in hun eigen buurt, wijk of dorp. Bewonersondersteuners denken met jou mee...
  (on)Bewust vasthouden van emoties geeft spanningen en deze komen in je lichaam vast te zitten. Men voelt zich gespannen, heeft pijn, krij...
  Fort Museum Venlo, centrum voor Archeologie, cultuur- en natuurhistorie aan de garnizoenweg 23 te Venlo-Blerick is van woensdag tot en m...
  Inwoners, organisaties en bedrijven in je gemeente verbinden zodat ze meer dingen samen ondernemen? Wij bieden je de allerbeste oplossing!
  Logeerhuis VerBliëfriëk is bedoeld voor volwassenen die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen.