Over Algemene HulpDienst

Buurt pluspunten
Wat doet de Algemene Hulpdienst: Met een team van vrijwilligers wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid in Tegelen, Steyl en Belfeld in de vorm van: - hulp bij het doen van boodschappen - begeleiding naar huisarts, fysiotherapie of ziekenhuis - administratieve hulp - ondersteunende luistergesprekken etc. etc. De AHD kan helpen in gevallen en omstandigheden waar hulp het karakter heeft van ‘even hulp bieden’, even ‘bijspringen’. De Algemene Hulpdienst kan niet helpen daar waar de hulp een speciale deskundigheid vereist, bijvoorbeeld bij de verzorging van ernstig zieken. Tevens beschikt de Algemene Hulpdienst over een Klussendienst. Ouderen en gehandicapten kunnen een beroep doen op deze klussendienst. De klusjes kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn maar mogen niet meer dan drie uur in beslag nemen. We denken b.v. aan hulp bij: - iets repareren wat stuk is, - iets verplaatsen of ophangen - klein tuinonderhoud, max. 1 keer per 3 weken, in overleg.
Werk
We hebben een meldpunt voor vrijwilligers en mensen die hulp nodig hebben Meldpunt voor het aanvragen van hulp tel. 06 49 34 14 79 Op werkdagen van 9 – 12 uur
Vrije tijd
Vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst: Zoals u hebt kunnen lezen werkt de Algemene Hulpdienst alleen met vrijwilligers. Ofschoon wij kunnen putten uit een behoorlijk bestand, zijn wij steeds blij met nieuwe vrijwilligers: Een vrijwilliger verleent hulp aan die mensen die zelf niet meer in staat zijn om b.v. - alleen naar ziekenhuis of dokter te gaan - de kleine tuin niet meer kunnen bijhouden - een klein klusje niet meer zelfstandig kunnen doen Het werk van een vrijwilliger geeft veel voldoening – je kunt iets betekenen voor een ander die daarvoor zeer dankbaar is:

Betrokken bij

Berichten van Algemene HulpDienst