Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Utdorp.nl

Inloggen of inschrijven

Participatiebijeenkomst BlerickArabisch, Engels en een beetje Nederlands was op donderdagmorgen 31 januari 2019 eventjes de voertaal die in het Buurtpunt Vastenavondkamp, Muspelheim en Boulevard Hazenkamp werd gesproken. 11 "nieuwe" Nederlanders kregen, onder de bezielde leiding van bewonersondersteuner Fleur Regli en tolk Mohammad, allerlei informatie over integratie en participatie op bovengenoemde lokaties. Rond 09.30 uur werden ze met koffie en thee ontvangen in het Buurtpunt waar Rene van het Buurteam en Karin en Coen van Informatie & Advies Blerick vertelden wat ze zoal doen. Kort gezegd kan iedereen hier met zijn vragen terecht. Zij geven, gratis en zonder verwijzing informatie, advies en ondersteuning. Bijvoorbeeld over relaties, wonen, financiën, gezondheid. Na een korte wandeling gingen ze door naar het Muspelheim waar Antoinette van Stichting Groen Licht de deelnemers vertelde dat de taal de sleutel is tot meedoen in onze maatschappij. Zij geven individueel of in kleine groepen taalles en helpen/trainen mensen om beter mee te kunnen doen in onze maatschappij. Na wederom een kleine voetreis werd door Petra van de Open Inloop bij Boulevard Hazenkamp vertelt dat deze inloop er voor iedereen in de wijk is. Je kunt hier bijvoorbeeld een praatje maken, een kop koffie drinken, een kaartje leggen of anderszins creatief bezig zijn. Hierna werd in de knusse Brasserie van Boulevard Hazenkamp door Dree van utdorp.nl vertelt wat de mogelijkheden zijn van ons digitale platform. Tot slot van deze druk gevulde morgen vertelde Wil hoe je fietsles kunt krijgen. Hij geeft aan dat dit een initiatief is vanuit bewonersondersteuning Blerick. Na iedereen bedankt te hebben voor zijn inzet en deelname sluit Fleur om 12.30 uur deze lange en interessante morgen af.

Deel dit bericht!