Utdorp.nl

Inloggen of inschrijven

De betekenis van PasenPasen is het belangrijkste christelijke feest.

Op Witte Donderdag was Het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn apostelen. Het begon met de voorbereiding en de voetwassing. Tijdens de maaltijd vond de communie plaats, ook voorspelde Jezus wat er zal gebeuren. Judas, de verrader, verliet de tafel. Later die avond kwam Judas naar Hem toe. Hij had een hele troep mannen bij zich die door de Hoge Raad waren gestuurd, gewapend met zwaarden en knuppels. Judas, de verrader, had tegen de mannen gezegd: "De Man, die ik een kus zal geven, moeten jullie gevangen nemen." Judas liep recht op Jezus toe en zei: "Dag, Meester." En hij kuste Hem.

Op Goede Vrijdag, gedurende de nacht, wordt Hij van rechtbank naar rechtbank gesleept. Tussen acht en negen uur 's ochtends wordt Jezus gekruisigd, tussen twee moordenaars. Drie uur later wordt het donker op heel de aarde, tot drie uur 's middags. Dan sterft Jezus.

Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus uit de dood gevierd. Eigenlijk moet je wanneer je naar de betekenis van Pasen zoekt altijd ook nadenken over Goede Vrijdag. Op deze vrijdag werd Jezus gekruisigd. 

Op zich niet zo’n opvallende gebeurtenis. Er werden in de tijd van Jezus veel mensen gekruisigd door de Romeinen. Opvallend is alleen wel dat Jezus van tevoren over Zijn dood spreekt en zegt dat Hij zelf voor de dood kiest. 

Dit is een belangrijk gegeven om de dood en opstanding van Jezus te begrijpen.

Jezus sprak over de noodzaak van Zijn dood. Hij gaf meerdere keren aan dat het nodig was. Hij vertelde dat Hij moest sterven om de gebrokenheid en zonde van de wereld te dragen. Daarbij is het dus ook van belang om ons te realiseren wie Jezus is. In de bijbel lezen we dat Hij zichzelf als de Messias en Zoon van God laat zien. In de manier waarop Hij sprak, wat Hij deed en wat Hij vertelde liet Hij zien dat Hij niet zomaar iemand was en is. 

Zijn dood aan het kruis was in die zin dus veel meer dan een terechtstelling. 

We denken op Goede Vrijdag aan de vrijwillige dood van de Zoon van God. Aan het kruis droeg Hij de straf op de zonde. 

Op deze manier maakte Jezus het mogelijk om de relatie tussen God en mens te herstellen.

Met die wetenschap is het belang van Pasen voor christenen beter te begrijpen. Jezus droeg vrijwillig de straf op de zonde: de dood. De kruisdood en opstanding van Jezus is daarom in eerste gericht op herstel tussen God en mens. God maakte de mens om samen met Hem te leven.

Pasen betekent dat wij als mensen opnieuw kunnen beginnen en dat God een nieuwe toekomst geeft. 

De paashaas is een fictieve haas waarvan aan kinderen wordt verteld dat hij paaseieren brengt op Pasen. De paashaas is de niet-godsdienstige personificatie van het van origine christelijke paasfeest. 

Een paasei is een versierd ei of chocolade-ei, dat met Pasen wordt verstopt. Het verstoppen stamt uit de Germaanse traditie om eieren, als symbool van vruchtbaarheid, in akkers te begraven zodat deze akkers op hun beurt vruchtbaar zouden worden. 

Alle buurtverbinders van Utdorp wensen iedereen heel fijne Pasen.


(Foto is van Wikipedia)

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.